OVB Allfinanz Croatia d.o.o.

Politika privatnosti društava OVB Allfinanz Croatia d.o.o. i OVB Allfinanz zastupanje d.o.o.

Naše temeljno načelo je privatnost klijenata i zaštita osobnih podataka

Privatnost korisnika i zaštita podataka su ljudska prava.
Podaci su odgovornost i moraju se prikupljati i obrađivati samo kada je apsolutno neophodno.

OVB ALLFINANZ Croatia d.o.o. i OVB ALLFINANZ zastupanje d.o.o., Zagreb, Maksimirska 96/I (u nastavku: OVB ALLFINANZ) štiti privatnost svojih klijenata i iskazuje brigu za njihove osobne podatke tragom Opće EU uredbe o zaštiti podataka 2016/679/EZ (Uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018. Politikom privatnosti OVB Allfinanz transparentno i javno objavljuje načine na koje obrade osobnih podataka provodi isključivo prema načelima Uredbe.

OVB Allfinanz se drži sljedećih načela s ciljem zaštite Vaše privatnosti:

 • Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno;
 • Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene;
 • Ne čuvamo Vaše podatke ako više nije potrebno;
 • Nikada ne prodajemo, posuđujemo ili distribuiramo niti javno objavljujemo Vaše osobne podatke;
 • Vaše podatke ne šaljemo trećim stranama, osim društvima koja Vam isporučuju proizvode i usluge koje ste s nama dogovorili;
 • Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu i donošenje odluka niti profiliranje;
 • Ne vršimo praćenje posjeta našoj web-stranici;
 • Vaše osobne podatke ne prenosimo u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju;
 • Također provjeravamo da su Vaši podaci sigurno pohranjeni.

OVB ALLFINANZ prikuplja samo ograničene količine informacija o Vama koje su nužne kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev, nadamo se, u uspostavljanju dugoročnog i vjerodostojnog poslovnog odnosa.

Mi u OVB ALLFINANZ-u smo stvorili Politiku privatnosti koja ima za cilj pomoći Vam da razumijete koje podatke prikupljamo, u koju svrhu ih koristimo i kako možete ostvariti svoja prava.
Važno je pročitati našu Politiku privatnosti i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i Vašu pozornost. Kako bismo Vam olakšali pristup željenim informacijama, provjerite sadržaj naše Politike privatnosti.

Osobni podaci:

Prema Uredbi, osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”), a pojedinac ili ispitanik kako ga zove Uredba, čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno.

Obrada:

Prema Uredbi, obrada znači - svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Prikupljanje podataka:

Vaše podatke prikupljamo kada nas kontaktirate putem našeg web obrasca za kontakt ili izravno putem naše e-mail adrese. OVB Allfinanz prikuplja isključivo osobne podatke koje ispitanik upisuje svojom voljom. Podaci se prikupljaju kroz dostupne web forme za primanje obavijesti (newslettera) ili kontakt sa zaposlenicima OVB Allfinanz. Upisivanje podataka nužno je za uspostavu kontakta. Neke podatke prikupljamo automatski – više možete pročitati u odjeljku web kolačići.

Svrha i uvid:

Osobni podaci koriste se isključivo u ranije navedene svrhe te će u postupku obrade biti dostupni vanjskim izvršiteljima obrade. Vanjski izvršitelji su renomirane organizacije iz EU koje OVB Allfinanz angažira za izvršavanje eksternaliziranih funkcija i to knjigovodstva, hostinga opreme i sl. Pored toga, temeljem zakonskih obaveza, osobni podaci biti će dani na uvid i predstavnicima nadležnih tijela.

Koja je svrha i pravna osnova za prikupljanje Vaših podataka?

Za poduzimanje najprikladnijih aktivnosti na Vaš zahtjev prije ulaska u bilo koji poslovni odnos.

Kako ćemo koristiti informacije o Vama?

Prikupljamo informacije o Vama da bismo Vas mogli kontaktirati i odgovoriti na Vaš zahtjev.

Web kolačići:

Stranice koriste web kolačiće. To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju ne sadrže osobne podatke i služe boljem funkcioniranju stranica te poboljšanju vašeg korisničkog iskustva. Brisanje web kolačića moguće je kroz postavke Vašeg pretraživača te se za više informacija kako ih obrisati obratite proizvođaču. Dodatne informacije o web kolačićima dostupne su na vezi www.aboutcookies.org.uk

Čuvanje i zaštita:

Osobni podaci biti će pohranjeni i obrađivani u zakonskom roku te zaštićeni adekvatnim sigurnosnim mjerama. Za sve podatke kreiraju se sigurnosne kopije. Molimo primite na znanje da niti jedan website nije 100% siguran te stoga težimo u potpunosti zaštititi Vaše podatke, ali ne možemo garantirati potpunu sigurnost. Pored toga, niti jedno računalo nije 100% sigurno od hakiranja ili neželjenog preuzimanja te preporučujemo da koristite sve dostupne mjere za osiguranje vlastitog računala i pretraživača.

Prava ispitanika:

Mi osiguravamo uvjete kako biste Vi odlučivali o obradi Vaših osobnih podataka. Prije svega Vam omogućujemo sljedeća prava:

 1. Pravo na pristup podacima
  Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše podatke te ako da dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu podataka koji se odnose na Vas, možemo od vas tražiti specifikaciju Vašeg zahtjeva za dostavom pojedinih konkretnih skupina podataka koje o Vama obrađujemo.
 2. Pravo na ispravak
  U slučaju da uočite da o Vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.
 3. Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)
  Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu Vaših pojedinih podataka, kada se Vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada Vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo Vas da uvažite da Vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.
 4. Pravo na ograničenje obrade
  Imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih podataka koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu ili su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.
 5. Pravo na prenosivost podataka
  Ukoliko se obrada temelji na Vašoj privoli ili se vrši u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog s Vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od Vas dobili. Ukoliko zatražite, Vaše ćemo osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo.
 6. Pravo na prigovor
  U svakom ste trenutku, s obzirom na Vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade Vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.
 7. Pravo na pritužbu nadzornom tijelu
  Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: azop.hr, tel.: +385 1 4609 000.
 8. Pravo na povlačenje privole
  Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na Vašoj privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.
  Ispunjenje navedenih prava možete zahtijevati:

  • osobno u sjedištu OVB Allfinanz na adresi: Maksimirska 96/I, 10000 Zagreb
  • elektronskim putem na e-mail adresu: dpo@hr.ovb.eu
  • pisanim putem na adresu: Maksimirska 96/I, 10000 Zagreb

Napomena

– pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva. Razlog je zaštita Vas kao vlasnika osobnih podataka.

Promidžba i prodaja

Bez Vašeg pristanka nećemo vršiti nikakve promidžbene aktivnosti.

Povreda osobnih podataka

O svakoj nezakonitoj povredi podataka izvijestiti ćemo AZOP kao nadležno tijelo za zaštitu podataka.

Ova internetska stranica, kao i naši poslovni i informacijski sustavi, dizajnirana je sa svrhom usklađenja sa sljedećim nacionalnim i EU pravnim okvirom u pogledu zaštite podataka i privatnosti korisnika:

 • Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679),
 • Direktiva o privatnosti u elektroničkim komunikacijama (Direktiva 2002/58/EC),
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
 • Zakon o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)

te će se kontinuirano ažurirati u skladu s relevantnim pravnim i regulatornim okvirom zaštite podataka i privatnosti na nacionalnoj i EU razini.

Redovito unaprijeđujemo naša Pravila o privatnosti kako bi unaprijedili i Vašu zaštitu. Ova Politika privatnosti ažurirana je 18. svibnja 2018. godine.

Kako i koje vaše podatke prikupljamo?

Iako možete koristiti našu web stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka, nakon što nas kontaktirate putem našeg kontakt obrasca ili izravno putem naše e-mail adrese, OVB ALLFINANZ prikuplja informacije o Vama.

Informacije koje ispunite (osobne informacije kao što su Vaše ime, adresa e-pošte, organizacija) ili pošaljete izravnom porukom e-pošte biti će obrađene i pohranjene kako bismo Vas mogli kontaktirati i odgovoriti na Vaš zahtjev.

Ako ste mlađi od 16 godina morate priložiti suglasnost roditelja ili nositelja prije davanja osobnih podataka.

Voditelj obrade

Voditelj obrade ove internetske stranice i Vaših osobnih podataka je tvrtka OVB ALLFINANZ sa sjedištem:

OVB Allfinanz Croatia d.o.o., Maksimirska 96/I, Zagreb, Hrvatska

Službenik za zaštitu podataka

Sa zadovoljstvom Vas obavještavamo da je OVB ALLFINANZ na potpuno dobrovoljnoj osnovi odredio svog Službenika za zaštitu podataka kao člana našeg tima koja ima potrebnu razinu stručnosti, profesionalne kvalitete, stručnost u nacionalnim i europskim zakonima i praksama zaštite podataka te dubinsko razumijevanje GDPR-a, a također i savršeno poznavanje administrativnih pravila i postupaka naše tvrtke, te osobne kvalitete kao što su integritet i visoka profesionalna etika.

Podaci za kontakt sa Službenikom za zaštitu podataka su:
dpo@hr.ovb.eu
Telefon: 00385/1/2396-800

Koja je svrha i pravna osnova za prikupljanje podataka?

Jedina svrha i pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka je poduzimanje najprikladnijeg odgovora na Vaš zahtjev prije ulaska u bilo koji poslovni odnos ili u smislu izvršenja ugovornog odnosa između Vas i tvrtke OVB ALLFINANZ, ako je isti već uspostavljen.

Koliko će dugo biti pohranjeni vaši osobni podaci?

Na Vaš upit putem našeg kontakt obrasca ili izravno na našu e-mail adresu, odgovoriti ćemo na Vaš zahtjev. Ako daljnja komunikacija između Vas i tvrtke OVB ALLFINANZ neće postojati nakon 6 mjeseci izbrisat ćemo sve Vaše osobne podatke.

Sve dok imamo otvorenu komunikaciju u smislu uspostavljanja poslovne suradnje, pohranjivat ćemo i dalje koristiti Vaše osobne podatke potrebne za uspostavljanje našeg poslovnog odnosa, kao i za vrijeme važenja našeg ugovornog odnosa.

Svakako, u bilo kojem trenutku imate pravo zatražiti zaustavljanje obrade Vaših osobnih podataka.

Kako ćemo koristiti informacije o vama?

Informacije o Vama prikupljamo u svrhu da bismo Vas kontaktirali i odgovorili na Vaš zahtjev, a ako se složite, poslat ćemo Vam i e-poštu o ostalim proizvodima i uslugama za koje mislimo da bi Vam mogli biti od interesa.

Osobni podaci obrađuju se i pohranjuju od strane tvrtke OVB ALLFINANZ, i u u najmanjem nužnom opsegu na strani naših referentnih pružatelja usluga „oblaka“ i e-pošte koji se nalaze u državama članicama EU, a koje Europska komisija smatra da osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka građana EU.

OVB ALLFINANZ neće dijeliti Vaše osobne podatke s bilo kojom trećom stranom niti će im dopustiti pristup.

Informacijska sigurnost

Kada OVB ALLFINANZ prikuplja informacije o Vama, osigravamo da su Vaši osobni podaci zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili se na drugi način obrađuju. To se provodi kroz odgovarajuće profesionalne tehničke mjere.

OVB ALLFINANZ je proveo sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka koje podijelite s nama, uključujući fizičke, elektroničke i proceduralne mjere.

Ako odlučite kontaktirati nas putem obrasca za kontakt na našoj internetskoj stranici ili izravno putem e-pošte, nijedan od podataka koje otkrivate neće biti pohranjen na ovoj internetskoj stranici nit će biti prenesen ili obrađen na bilo kojoj trećoj strani. Umjesto toga, podaci se prikupljaju u obliku e-pošte i dostavljaju nam se putem Simple Mail Transfer Protokola (SMTP). Naši SMTP poslužitelji zaštićeni su TLS protokolom (ponekad poznatim kao SSL) što znači da je sadržaj e-pošte šifriran pomoću SHA-2,256-bitne kriptografije prije slanja preko interneta. Sadržaj e-pošte dešifriraju naša lokalna računala i uređaji.

Koristimo referentnu globalnu platformu za usluge „u oblaku“ kako bi osigurali najvišu zaštitu podataka, kako za našu internu dokumentaciju, tako i za Vaše osobne podatke.

O našem poslužitelju internetske stranice

Ova internetska stranica smještena je kod globalno poznatog pružatelja usluga u EU za koje Europska komisija smatra da osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka građana EU.

Davatelji podataka za pohranu podataka posvećeni su zaštiti i osiguranju Vaših podataka, pridržavajući se Pravila zaštite privatnosti sklopljenih između EU i SAD, i Švicarske i SAD, u svrhu osiguranja dodatne zaštite i unaprijeđenja privatnosti korisnika.

Sav promet (prijenos datoteka) između ove interntske stranice i Vašeg internetskog preglednika je šifriran i isporučen putem HTTPS razine.

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU- a u kojoj imate uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja, ako smatrate da naša obrada Vaših osobnih podataka nije zakonita.

Izravni kontakti hrvatskog nacionalnog tijela su:

Agencija za Zaštitu Osobnih Podataka (AZOP) Fra Grge Martića 14
HR - 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4609-000
Fax: +385 1 4609-099 e-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

Promidžba i prodaja

Željeli bismo Vam poslati informacije o našim uslugama koje bi Vas mogle zanimati.

Nakon što uspostavimo prvi izravni kontakt i nakon što pošaljete svoje osobne podatke putem obrasca za kontakt na našoj internetskoj stranici, odgovoriti ćemo Vašem zahtjevu i zasebno Vas zatražiti Vaš pristanak za bilo kakve daljnje promidžbene aktivnosti prema Vama.

Bez Vašeg pristanka nećemo pružiti nikakvu promidžbenu aktivnost.

Nakon što pristanete primati naše promidžbene materijale, u svakom trenutku imate pravo zatražiti prestanak bilo koje od naših promodžbenih aktivnosti i mi ćemo u potpunosti poštovati Vaš izbor.

Povreda podataka

O svakoj povredi osobnih podataka mi ćemo izvijestiti AZOP kao nadležno nacionalno tijelo za zaštitu podataka u roku od 72 sata od povrede, ako utvrdimo da su osobni podaci pretrpjeli povredu.

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.
Okay