OVB Allfinanz Croatia d.o.o.

OVB s novim, snažnim prometom u prvom kvartalu

Poruka za OVB

OVB s novim, snažnim prometom u prvom kvartalu

  • OVB vidi rastuću objektivnost u regulatornim raspravama glede financijskog posredovanja
  • Nastavak dinamičnog poslovanja u južnoj i zapadnoj Europi
  • Povećao se broj klijenata i savjetnika
  • Potvrda prodaje i prognoze rezultata za 2014. godinu.

Köln, 14. svibanj 2014. OVB koncern je u prvom kvartalu 2014. ostvario ukupne provizije od prodaje u visini od 49,7 milijuna eura, što je prema očekivanjima bilo 9,3 posto niže od jakog početka lanjske godine. Tome su pogodovale teme „Unisex“, kao i mirovinske reforme u Srednjoj i Istočnoj Europi. Gledajući na prognozu prometa za 2014. vidi se da je koncern unutar plana. Sigurnost pruža znatno bolji novi promet nego u prošloj godini.

Zadovoljni smo početkom 2014. godine. Za daljnji pozitivni razvoj svakako su neophodni okvirni uvjeti stabilne zakonske i političke regulacije. Stoga pozdravljamo sve stručniju raspravu u odnosu na financijsko posredovanje te njezin elementarni značaj za privatnu skrb u Njemačkoj“, rekao je Michael Rentmeister, predsjednik Uprave OVB‐a, na prezentaciji tromjesečnih rezultata 2014. godine.

I po pitanju teme transparentnosti, kao i pri raspravi o proviziji, uočljivi su različiti pogledi koji se detaljnije bave posljedicama i uzrocima. Dok veliki financijski posrednici već dvadeset godina dokumentiraju svoja savjetovanja, sada se nadamo kako će osiguravatelji s jedinstvenim standardiziranim informativnim obrascima o proizvodima također pridonijeti stvaranju transparentnosti i usporedivosti, koja je već trebala biti postignuta s reformom prava o ugovorima o osiguranju (WG) 2008. godine. Osim toga, kritika financijskog savjetovanja baziranog na proviziji utišana je nedavno izraženom zabrinutošću istraživača metodama koje su korištene u različitim studijama“, komentira Rentmeister aktualnu raspravu koja po njegovu mišljenju – posebno pod izlikom zaštite potrošača – uistinu zastupa interese. „Tko uistinu traži prikladne uzore za regulacijske potrebe na području niskih kamata, ne treba tražiti u Europi, nego u Japanu. Ovdje se može naučiti koliko je važno i u teškim situacijama sudionicima tržišta prepustiti rješenje umjesto stvaranja novih političkih regulacija.

Razvoj poslovanja u 1. kvartalu 2014.

Pojedina tržišta na kojima je OVB prisutan pokazala su, sukladno očekivanjima, različit razvoj provizije od prodaje. Tako je djelovao već ranije spomenuti efekt, pogotovo u pojedinim zemljama Srednje i Istočne Europe, kao i u Njemačkoj. Nasuprot tome imamo, sukladno očekivanjima, značajan rast u Južnoj i Zapadnoj Europi. S obzirom na odnose u veličini, izvanredan uspjeh u prodaji u Španjolskoj i Italiji, primjerice, nije bio dovoljan kako bi došlo do kompletnog izjednačenja.

Dakle, koncern je ostvario u prva tri mjeseca poslovne godine 2014. operativni rezultat od 1,6 milijuna eura i time nadmašio vlastite planove. Stoga, s obzirom na rezultat, OVB vidi sebe na pravom putu te potvrđuje svoju prognozu, danu krajem ožujka, o ostvarivanju operativnog rezultata na razini prošle godine.

OVB je povećao kako broj klijenata, tako i broj financijskih savjetnika. Trenutačno 5.118 financijskih savjetnika savjetuje 3,10 milijuna klijenata.

U Europi otkucava demografska vremenska bomba. Ne postoji alternativa za štednju dugoročne privatne skrbi kako bi se osigurao životni standard za širok sloj populacije u starosti. Svojim savjetovanjem financijski savjetnici pružaju socijalnu i društveno‐politički važnu uslugu. Međutim, to zahtjeva stabilne uvjete i objektivnu diskusiju u svezi s temom privatne skrbi. Više desetaka tisuća posrednika u različitim poduzećima primjećuje s povećanom potresenošću kako ljudi govore o njima i koliko se malo zna pod kojim uskim zakonskim ograničenjima svakodnevno pružaju svoje usluge. Tko god misli tim ograničenjima nadodati još nešto, treba biti jako svjestan posljedica“, upozorava Rentmeister političare i javnost. „U OVB‐u, naša vrata su uvijek otvorena svakome tko je voljan voditi objektivan i pravedan dijalog.

O OVB koncernu

OVB koncern, sa sjedištem Holdinga u Kölnu, jedan je od vodećih europskih pružatelja financijskih usluga. Od svojeg osnutka 1970. godine klijentu orijentirano savjetovanje privatnih kućanstava u pogledu zaštite imovine, izgradnje kapitala, starosne skrbi i stjecanja nekretnina u središtu je poslovne djelatnosti OVB‐a. Trenutačno OVB diljem Europe savjetuje 3,1 milijuna milijuna klijenata i surađuje s više od 100 renomiranih društava. OVB je prisutan u 14 država Europe, pri čemu je aktivno 5.100 savjetnika kojima je financijsko savjetovanje za koncern glavno zanimanje. Godine 2013. OVB Holding AG, zajedno sa svojim tvrtkama kćerima, postigao je ukupan prihod od naknada u visini od 204,8 milijuna eura te EBIT od 10,2 milijuna eura. OVB Holding AG od srpnja 2006. notiran je na frankfurtskoj burzi vrijednosnih papira (Prime Standard, ISIN DE0006286560)).

Pokazatelji OVB koncerna za prvi kvartal 2014.

Operativni pokazatelji    Jedinica 01.01.–31.03.2013 01.01. – 31.03.2014 Razlika
Klijenti (31.03.)    Mil. 3,00 3,10 + 3,3%
Financijskisavjetnici (31.03.) Broj 4.934 5.118 + 3,7%
Novi ugovori   Broj 116.558 121.875 + 4,6%
Ukupna naknada od prodaje Mil. eura  54,8 49,7 – 9,3%
Financijskipokazatelji    Jedinica 01.01. –31.03.2013 01.01. –
31.03.2014
Razlika
Dobit pri oporezivanju (EBIT)1) Mil. eura  2,2 1,6 – 24,6%
EBIT-marža1)   % 4,0 3,3 – 0,7% – Pkt.
Dobit koncerna1)  Mil. eura 1,7 1,4 – 16,8%
Dobit po dionici(nerazvodnjeno)1) Euro 0,12 0,10 – 16,7%

Pokazatelji po regijama u prvom kvartalu2014.

   Jedinica 01.01. –31.03.2013 01.01. –
31.03.2014
Razlika
Srednja iIstočna Europa    
Klijenti (31.03) Broj 2,00 Mil. 2,13 Mil. + 6,5%
Financijskisavjetnici (31.03.)  Broj 3.127 3.215 + 2,8%
Ukupna naknada od prodaje    Mil. Eura 30,8 25,6 – 16,7%
EBIT   Mil. Eura 2,6 1,4 – 48,0%
EBIT-Marža1) % 8,5 5,3 – 3,2% – Pkt.
Njemačka
Klijenti (31.03.) Broj 651.004 633.996 – 2,6%
Financijskisavjetnici (31.03.)   Broj 1.354 1.358 + 0,3%
Ukupna naknada od proaje    Mil. eura 15,9 14,1 – 11,3%
EBIT Mil. eura  1,4 1,3 – 10,6%
EBIT-Marža1) % 8,8 8,9 + 0,1 %-Pkt.
Južna i Zapadna Europa    
Klijenti (31.03.) Broj 316.175 337.944 + 6,9%
Financijskisavjetnici (31.03.) Broj 453 545 + 20,3%
Ukupna naknada od prodaje Mil. eura 8,1 9,9 + 21,8%
EBIT Mil. eura  0,5 1,0 + 98,0%
EBIT-marža1) % 6,1 9,9 + 3,8% – Pkt.
 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.
Okay