POLITIKA UKLJUČIVANJA RIZIKA ODRŽIVOSTI

Uvod

Društvo OVB Allfinanz Croatia, d.o.o., sa sjedištem na adresi Maksimirska 96, 10000 Zagreb (u nastavku "OVB"), objavljuje ovime u skladu s Uredbom (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenog 2019. o objavama podataka vezanih uz održivost („SFDR Uredba”) u sektoru financijskih usluga, informacije u području rizika održivosti koji se odnose na kapitalna ulaganja i njihovo uključivanje prilikom posredovanja investicijskih proizvoda klijentima.

Održiva ulaganja mogu se definirati kao ekonomska ulaganja u gospodarsku aktivnost koja doprinosi postizanju ekološkog cilja, poput ulaganja koji se primjerice mjere prema obveznim indikatorima za učinkovito korištenje resursa u uporabi energije, obnovljivih izvora energije, sirovina, vode i tla, za nastanak otpada, emisije stakleničkih plinova ili pokazateljima utjecaja na biološku raznolikost i kružno gospodarstvo, ili ulaganja u gospodarsku aktivnost koja doprinosi postizanju društvenog cilja, posebno ulaganje koje pomaže u borbi protiv nejednakosti ili ulaganja koja promiču socijalnu koheziju, promiču socijalnu integracija i radno pravne odnose, ili ulaganje u ljudski kapital ili u korist ekonomski ili socijalno ugroženih skupina stanovništva, pod uvjetom da ta ulaganja ne utječu značajno na bilo koji od gore navedenih ciljeva i da društva u koja se ulaže primjenjuju postupke dobrog korporativnog upravljanja, posebice kod zdravih struktura upravljanja, odnosa sa zaposlenicima ili nagrađivanja zaposlenika te poštivanja poreznih propisa.

Rizik održivosti tada je događaj ili uvjet u područjima upravljanja okolišem, socijalnih pitanja ili korporativnog upravljanja, čiji bi nastanak stvarno ili potencijalno mogao imati značajne negativne učinke na vrijednost ulaganja klijenta.

Informacija o politikama integriranja rizika održivosti u proces donošenja odluka o ulaganju

Prilikom pružanja usluga posredovanja proizvoda, bilo u području proizvoda osiguranja s investicijskom komponentom ili drugih investicijskih proizvoda, OVB uvijek utvrđuje odnos klijenta prema riziku ulaganja pomoću općih pitanja vezano za stručno znanje i iskustvo klijenata u području kapitalnih ulaganja, njihovih investicijskih ciljeva, financijske situacije, tolerancije na rizik i slično. Na temelju analize ovih podataka, klijentu se zatim nude određeni financijski proizvodi odn. investicijski instrumenti.

OVB trenutačno rizike održivosti ne uzima u obzir kao zasebnu kategoriju i nema vlastitu strategiju za procjenu istih  te procjena tih rizika trenutno nije uključena u financijsko planiranje. Općenito, treba napomenuti da bi materijalizacija ovih rizika u ekstremnom slučaju mogla dovesti do manjeg ili negativnog prinosa od ulaganja. Trenutačno se produkti s održivim ulaganjem u ponudi OVB ne nalaze.

Informacija o uključivanju rizika održivosti u politike nagrađivanja 

Rizici održivosti ne utječu na naknadu OVB-a za posredovanje financijskih proizvoda.

Nadalje, OVB također obavještava da u svom financijskom planiranju ne  uzima u obzir značajne negativne učinke na faktor održivosti, posebno s obzirom na opseg svojih aktivnosti i ograničeni broj vrsta financijskih proizvoda koje nudi.  Međutim, OVB namjerava u budućnosti uzeti u obzir informacije o mogućim negativnim učincima na faktore održivosti te ih potom evaluirati u okviru sustava procesa financijskog planiranja dotičnog proizvoda. Međutim, ova aktivnost može započeti tek nakon što partneri vezano za proizvode i proizvođači proizvoda detaljno uzmu u obzir i transparentno objave pojedine faktore održivosti.

Sve ovdje objavljene informacije mogu se ažurirati. Eventualna ažuriranja će se jasno označiti.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje iskustva naših posjetitelja. Neki od ovih kolačića tehnički su imperativni kako bi se osigurale određene funkcije web mjesta. Nastavljajući navigacijom na ovim web stranicama, prihvaćate našu upotrebu kolačića. Pored toga, koristimo neke kolačiće koji služe za dobivanje informacija o ponašanju korisnika na ovoj web stranici i za stalno poboljšavanje naše web stranice na temelju tih podataka. više