Impressum

OVB Allfinanz Croatia d.o.o.

Ulica Nikole Badovinca 25
HR-10000 Zagreb

Osoba zadužena za web stranicu

OVB Allfinanz Croatia d.o.o.
Kontakt osoba: Ivica Ljoljo

Telefon: +385(0) 1 / 2396 - 800

E-Mail: ovb@ovb.hr

Web: www.ovb.hr

OIB: 79130948331

Temeljni kapital

695.900,00 EUR

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja

zastupanje u osiguranju

Osnivači/članovi društva

OVB Holding AG, Njemačka, Broj iz registra: HRB 34649, Naziv registra:
Općinski sud u Kölnu, Nadležno tijelo: Općinski sud u Kölnu Njemačka, Köln, Heumarkt 1 - jedini osnivač d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje

Detlef Müller, predsjednik Uprave, zastupa pojedinačno i samostalno
Ewald Steinbarth
, član Uprave, zastupa pojedinačno i samostalno
Benedikt Fronc, član Uprave, zastupa pojedinačno i samostalno

Uvjeti korištenja Web stranice

Dobrodošli na web stranice OVB Hrvatska. Koristite li se ovom stranicom, smatra se da se slažete sa svim pravilima, uvjetima i odredbama.

 1. Dozvola korištenja
  Ova web stranica stavljena vam je na besplatno raspolaganje od strane OVB Hrvatska, možete se koristiti njome u svrhu informiranja uz uvjet da pristanete na pravila, uvjete i objave koje ona sadržava, bez modifikacija. OVB Allfinanz Croatia d.o.o. sadržava pravo na izmjenu pravila, uvjeta i objava koje reguliraju korištenje stranice.
 2. Povezivanje i povezane Internetske stranice
  Web stranica OVB Allfinaz Croatia d.o.o. može osigurati poveznicu s drugim web stranicama („Linked Sites“). OVB Allfinanz Croatia d.o.o. nema pravo mijenjati, ažurirati ili kontrolirati sadržaj na povezanim stranicama. Također, ne odgovara za webcasting ili drugu vrstu prijenosa koju primi s povezane stranice. OVB Allfinanz Croatia d.o.o. u potpunosti isključuje svaku odgovornost za sadržaj s povezanih stranica te pristup tim stranicama predstavlja vlastiti rizik korisnika.
 3. Jamstvo/odgovornost
  OVB Allfinanz Croatia d.o.o. ulaže maksimalan trud u redovitu provjeru i ažuriranje informacija objavljenih na stranici, ali ne preuzima odgovornost niti jamči da su informacije uvijek aktualne, ispravne i/ili potpune.
 4. Izuzeće od odgovornosti
  Cjelokupni sadržaj, sve informacije, proizvodi i usluge na stranici, ili pribavljeni s internetske stranice s kojom je stranica povezana, mogu sadržavati netočnosti ili tipografske pogreške. Web stranica ne može biti temelj za donošenje osobnih, pravnih ili financijskih odluka. Korisnik je u potpunosti i isključivo odgovoran za procjenu točnosti, potpunosti ili korisnosti mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja dostupnog putem stranice ili dobivenog s povezane stranice. Prije donošenja bilo kakvih odluka obavezno zatražite savjet stručnjaka u svezi procjene specifičnog mišljenja, savjeta, proizvoda, usluge ili drugog sadržaja.OVB Allfinanz Croatia d.o.o. ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za izravnu, neizravnu, kaznenu, slučajnu, posebnu, posljedičnu štetu ili ostalu uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti, koja proizlazi ili je na bilo koji način povezana s korištenjem stranica ili njihovim radom.
 5. Prekid/ograničenje prekida
  OVB Allfinanz Croatia d.o.o. zadržava pravo, po vlastitoj procjeni, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave, prekinuti pristup stranici i uslugama koje su uz nju vezane ili bilo kojem njihovom djelu.
 6. Autorsko pravo
  Ukupan sadržaj web stranica OVB Hrvatska u vlasništvu je OVB Allfinanz Croatia d.o.o.  Sav sadržaj dozvoljeno je koristiti isključivo u privatne svrhe. Sukladno tome bilo kakva modifikacija i/ili reprodukcija teksta, slika, grafika i ostalog sadržaja u javne svrhe obavezno zahtijeva prethodno pismeno odobrenje od strane OVB Allfinanz Croatia d.o.o
 7. Sudska nadležnost/mjerodavno pravo
  Na ove uvjete upotrebe Web stranice primjenjuje se hrvatsko pravo. U slučaju spora, nadležan je sud u Zagrebu.
 8. Dodatna klauzula
  Ukoliko se pokaže da dio sadržaja na stranicama nije potpun, odnosno da su njegove odredbe nevažeće ili će takve postati, pravovaljanost ostalih dijelova sadržaja ostaje nepromijenjena.