Informacije o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

OVB Allfinanz Croatia d.o.o., Zagreb, Ulica Nikole Badovinca 25, OIB:  79130948331 i OVB Allfinanz zastupanje d.o.o.,  Zagreb, Ulica Nikole Badovinca 25, OIB: 93349014295  u svom poslovanju posvećuju posebnu pažnju poštivanju svih primjenjivih propisa i poslovnih standarda te je u interesu oba Društva da se eventualne nepravilnosti u poslovanju otkriju, isprave i uklone.

Društva OVB Allfinanz Croatia d.o.o., OIB:  79130948331 i OVB Allfinanz zastupanje d.o.o.,  OIB: 93349014295  (u nastavku: OVB) su skladu sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti usvojili Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe koji uređuje prijavljivanje nepravilnosti, unutarnji postupak prijavljivanja nepravilnosti, prava osoba u postupku prijavljivanja, vođenje evidencije o prijavama, obveze pravnih i fizičkih osoba u vezi s prijavom nepravilnosti.

U nastavku su informacije za podnošenje prijave nepravilnosti.

Što je unutarnje prijavljivanje nepravilnosti?

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti OVB-u.

Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, a koji su povezani s obavljanjem poslova OVB-a. Takve nepravilnosti su npr. nezakonita plaćanja, lažiranje financijskih izvještaja i sl.

Tko može biti prijavitelj nepravilnosti?

Prijavitelj nepravilnosti može biti svaka fizička osoba koja je o nepravilnosti saznala u svom radnom okruženju. Radno okruženje uključuje radni odnos, ugovore o djelu, volontiranje, vršenje dužnosti,  studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata kao i svako drugo sudjelovanje u djelatnosti društava OVB.

Kako se može podnijeti prijava nepravilnosti?

Prijava nepravilnosti može se podnijeti:

  • pisanim putem:
    - putem elektroničke pošte na adresu prijava.nepravilnosti@ovb.hr,
    - poštom na adresu OVB Allfinanz Croatia d.o.o., Zagreb, Ulica Nikole Badovinca 25 odnosno na adresu OVB Allfinanz zastupanje d.o.o.,  Zagreb, Ulica Nikole Badovinca 25, ili
  • usmeno na zapisnik kod Povjerljive osobe na adresi OVB-a.

Ukoliko se prijava podnosi poštom, preporučuje sa da se pošalje preporučenom poštanskom pošiljkom s naznakom: “Za Povjerljivu osoba za prijavljivanje nepravilnosti – ne otvarati“

Što sve mora sadržavati prijava nepravilnosti?

Prijava nepravilnosti mora sadržavati podatke o prijavitelju nepravilnosti (ime, prezime, adresa za primanje pismena i/ili adresa elektroničke pošte), podatke o prijavljenom tijelu ili osobi, opis nepravilnosti  i datum podnošenja prijave.

Prije ispunjavanja prijave nepravilnosti, molimo Vas da pročitate Informacije o obradi podataka – prijavitelji nepravilnosti.

Informacije o obradi podataka - prijava nepravilnosti
Obrazac Prijava nepravilnosti

Koje informacije podnositelj prijave mora dobiti od povjerljive osobe?

Povjerljiva osoba mora potvrditi primitak prijave u roku od sedam dana od dana primitka.

Povjerljiva osoba mora dostaviti povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda nije poslana prijavitelju, nakon proteka sedam dana od dana podnošenja prijave.

Dodatne informacije o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti možete pronaći u dokumentu:

OVB Allfinanz Croatia d.o.o. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

OVB Allfinanz zastupanje d.o.o. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe