Izjava o privatnosti društava OVB Allfinanz Croatia d.o.o. i OVB Allfinanz zastupanje d.o.o. za web stranicu www.ovb.hr

Naše temeljno načelo je privatnost klijenata i zaštita osobnih podataka

Voditelj obrade

OVB ALLFINANZ Croatia d.o.o. i OVB ALLFINANZ zastupanje d.o.o., Zagreb, Ulica Nikole Badovinca 25 (u nastavku: OVB ALLFINANZ) kao Voditelj obrade štiti privatnost svojih klijenata i iskazuje brigu za njihove osobne podatke tragom Opće EU uredbe o zaštiti podataka 2016/679/EZ (Uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018. Izjavom o privatnosti za web stranicu OVB Allfinanz transparentno i javno objavljuje načine na koje obrade osobnih podataka provodi isključivo prema načelima Uredbe.

Službenik za zaštitu podataka

OVB ALLFINANZ je odredio svog Službenika za zaštitu podataka kao člana našeg tima koja ima potrebnu razinu stručnosti, profesionalne kvalitete, stručnost u nacionalnim i europskim zakonima i praksama zaštite podataka te dubinsko razumijevanje GDPR-a, a također i potrebno poznavanje administrativnih pravila i postupaka naše tvrtke, te osobne kvalitete kao što su integritet i visoka profesionalna etika, prema čl.37, 38. i 39. Opće uredbe za zaštitu podataka (GDPR).

Podaci za kontakt sa Službenikom za zaštitu podataka su:

e-mail adresa: dpo@ovb.hr, Telefon: 00385/1/2396-800

1. OVB Načela zaštite osobnih podataka

OVB Allfinanz se drži sljedećih načela s ciljem zaštite Vaše privatnosti:

 • Ne prikupljamo više informacija nego što je potrebno;
 • Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene;
 • Ne čuvamo Vaše podatke ako više nije potrebno;
 • Nikada ne prodajemo, posuđujemo ili distribuiramo niti javno objavljujemo Vaše osobne podatke;
 • Vaše podatke ne šaljemo trećim stranama, osim društvima koja Vam isporučuju proizvode i usluge koje ste s nama dogovorili;
 • Ne koristimo nikakvu automatiziranu obradu i donošenje odluka niti profiliranje;
 • Vaše osobne podatke ne prenosimo u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju;
 • Također provjeravamo da su Vaši podaci sigurno pohranjeni.
 • OVB ALLFINANZ prikuplja samo ograničene količine informacija o Vama koje su nužne kako bismo odgovorili na Vaš zahtjev.

Mi u OVB ALLFINANZ-u smo kreirali ovu Izjavu o privatnosti koja ima za cilj pomoći Vam da razumijete koje podatke prikupljamo, u koju svrhu ih koristimo i kako možete ostvariti svoja prava.

Na vrh

2. Pojmovi

Osobni podaci

Prema Uredbi, osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”), a pojedinac ili ispitanik kako ga zove Uredba, čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno.

Obrada osobnih podataka

Prema Uredbi, obrada znači - svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Na vrh

3. Prikupljanje podataka

Vaše podatke prikupljamo kada nas kontaktirate putem našeg web obrasca za kontakt ili izravno putem naše e-mail adrese. OVB Allfinanz prikuplja isključivo osobne podatke koje ispitanik upisuje svojom voljom. Podaci se prikupljaju kroz dostupne web forme za primanje obavijesti (newslettera) ili kontakt sa zaposlenicima OVB Allfinanz. Upisivanje podataka nužno je za uspostavu kontakta. Neke podatke prikupljamo automatski – više možete pročitati u odjeljku web kolačići.

Svrha obrade i uvid:

Osobni podaci koriste se isključivo u svrhu odgovora na Vaš upit te će u postupku obrade biti dostupni vanjskim izvršiteljima obrade ukoliko je to potrebno za navedenu svrhu. Vanjski izvršitelji su renomirane organizacije iz EU koje OVB Allfinanz angažira za izvršavanje eksternaliziranih funkcija i to hostinga opreme i sl. Pored toga, temeljem zakonskih obaveza, osobni podaci biti će dani na uvid i predstavnicima nadležnih tijela. Promidžba i prodaja: Bez Vašeg pristanka nećemo vršiti nikakve promidžbene aktivnosti. Međutim, željeli bismo Vam poslati informacije o našim uslugama koje bi Vas mogle zanimati. Nakon što uspostavimo prvi izravni kontakt i nakon što pošaljete svoje osobne podatke putem obrasca za kontakt na našoj internetskoj stranici, odgovoriti ćemo Vašem zahtjevu i zasebno Vas zatražiti Vaš pristanak za bilo kakve daljnje promidžbene aktivnosti prema Vama.

Na vrh

4. Pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka

Pravna osnova (zakonitost obrade) je Opća EU uredba o zaštiti podataka 2016/679/EZ (GDPR Uredba) prema čl.6.1.f) Legitimni interes voditelja obrade.

Na vrh

5. Web kolačići

Stranice koriste web kolačiće. To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju ne sadrže osobne podatke i služe boljem funkcioniranju stranica te poboljšanju vašeg korisničkog iskustva. Brisanje web kolačića moguće je kroz postavke Vašeg pretraživača te se za više informacija kako ih obrisati obratite proizvođaču. Dodatne informacije o web kolačićima dostupne su na vezi www.aboutcookies.org.uk

Na vrh

6. Rok čuvanja i zaštita:

Osobni podaci biti će zaštićeni adekvatnim sigurnosnim mjerama. Rok čuvanja osobnih podataka je do slanja odgovora na Vaš upit, produljeno za rok od 6 mjeseci u slučaju Vaših dodatnih upita. Za sve podatke kreiraju se sigurnosne kopije. Molimo primite na znanje da niti jedan website nije 100% siguran te stoga težimo u potpunosti zaštititi Vaše podatke, ali ne možemo garantirati potpunu sigurnost. Pored toga, niti jedno računalo nije 100% sigurno od hakiranja ili neželjenog preuzimanja te preporučujemo da koristite sve dostupne mjere za osiguranje vlastitog računala i pretraživača.

Na vrh

7. Prava ispitanika

Pravo na pristup podacima

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše podatke te ako da dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu podataka koji se odnose na Vas, možemo od vas tražiti specifikaciju Vašeg zahtjeva za dostavom pojedinih konkretnih skupina podataka koje o Vama obrađujemo.

Pravo na ispravak

U slučaju da uočite da o Vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu Vaših pojedinih podataka, kada se Vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada Vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo Vas da uvažite da Vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih podataka koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu ili su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

Pravo na prenosivost podataka

Ukoliko se obrada temelji na Vašoj privoli ili se vrši u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog s Vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od Vas dobili. Ukoliko zatražite, Vaše ćemo osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor

U svakom ste trenutku, s obzirom na Vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: azop.hr, tel.: +385 1 4609 000.

Pravo na povlačenje privole

Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na Vašoj privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.

Ispunjenje navedenih prava možete zahtijevati na sljedeće načine:

 • osobno u sjedištu OVB Allfinanz na adresi: Ulica Nikole Badovinca 25, 10000 Zagreb
 • elektronskim putem na e-mail adresu: dpo@ovb.hr
 • pisanim putem na adresu: Ulica Nikole Badovinca 25, 10000 Zagreb
Napomena

Pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva. Razlog je zaštita Vas kao vlasnika osobnih podataka

Na vrh

8. Povreda osobnih podataka

O svakoj nezakonitoj povredi podataka izvijestiti ćemo AZOP kao nadležno tijelo za zaštitu podataka u zakonski predviđenom roku.

Ako ste mlađi od 16 godina morate priložiti suglasnost roditelja ili nositelja roditeljskog prava prije davanja osobnih podataka.

Na vrh

9. Informacijska sigurnost

Kada OVB ALLFINANZ prikuplja informacije o Vama, osigravamo da su Vaši osobni podaci zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili se na drugi način obrađuju. To se provodi kroz odgovarajuće profesionalne tehničke mjere.

OVB ALLFINANZ je proveo sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka koje podijelite s nama, uključujući fizičke, elektroničke i proceduralne mjere.

Ako odlučite kontaktirati nas putem obrasca za kontakt na našoj internetskoj stranici ili izravno putem e-pošte, nijedan od podataka koje otkrivate neće biti pohranjen na ovoj internetskoj stranici nit će biti prenesen ili obrađen na bilo kojoj trećoj strani. Umjesto toga, podaci se prikupljaju u obliku e-pošte i dostavljaju nam se putem Simple Mail Transfer Protokola (SMTP). Naši SMTP poslužitelji zaštićeni su TLS protokolom (ponekad poznatim kao SSL) što znači da je sadržaj e-pošte šifriran pomoću SHA-2,256-bitne kriptografije prije slanja preko interneta. Sadržaj e-pošte dešifriraju naša lokalna računala i uređaji.

Kada OVB ALLFINANZ prikuplja informacije o Vama, osigravamo da su Vaši osobni podaci zaštićeni od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili se na drugi način obrađuju. To se provodi kroz odgovarajuće profesionalne tehničke mjere.

OVB ALLFINANZ je proveo sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka koje podijelite s nama, uključujući fizičke, elektroničke i proceduralne mjere.

Ako odlučite kontaktirati nas putem obrasca za kontakt na našoj internetskoj stranici ili izravno putem e-pošte, nijedan od podataka koje otkrivate neće biti pohranjen na ovoj internetskoj stranici nit će biti prenesen ili obrađen na bilo kojoj trećoj strani. Umjesto toga, podaci se prikupljaju u obliku e-pošte i dostavljaju nam se putem Simple Mail Transfer Protokola (SMTP). Naši SMTP poslužitelji zaštićeni su TLS protokolom (ponekad poznatim kao SSL) što znači da je sadržaj e-pošte šifriran pomoću SHA-2,256-bitne kriptografije prije slanja preko interneta. Sadržaj e-pošte dešifriraju naša lokalna računala i uređaji.

Koristimo referentnu globalnu platformu za usluge „u oblaku“ kako bi osigurali najvišu zaštitu podataka, kako za našu internu dokumentaciju, tako i za Vaše osobne podatke.

Na vrh

10. O našem poslužitelju internetske stranice

Ova internetska stranica smještena je kod globalno poznatog pružatelja usluga u EU za koje Europska komisija smatra da osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka građana EU.

Davatelji podataka za pohranu podataka posvećeni su zaštiti i osiguranju Vaših podataka, pridržavajući se Pravila zaštite privatnosti sklopljenih između EU i SAD, i Švicarske i SAD, u svrhu osiguranja dodatne zaštite i unapređenja privatnosti korisnika.

Sav promet (prijenos datoteka) između ove internetske stranice i Vašeg internetskog preglednika je šifriran i isporučen putem HTTPS razine.

Privatnost po dizajnu i default-u

Ova internetska stranica, kao i naši poslovni i informacijski sustavi, dizajnirana je na način da zadovoljava usklađenje sa sljedećim nacionalnim i EU pravnim okvirom u pogledu zaštite podataka i privatnosti korisnika:

 • Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) (Uredba (EU) 2016/679),
 • Direktiva o privatnosti u elektroničkim komunikacijama (Direktiva 2002/58/EC),
 • Zakon o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018)

te će se kontinuirano ažurirati u skladu s relevantnim pravnim i regulatornim okvirom zaštite podataka i privatnosti na nacionalnoj i EU razini.

Redovito unapređujemo naša Pravila o privatnosti kako bi unaprijedili i Vašu zaštitu. Ova Izjava o privatnosti kreirana je 18. svibnja 2018. godine, a posljednji put obnovljena u rujnu 2023.