OVB bilježi daljnji porast broja klijenata i financijskih planera

|

U Kölnu, 9. svibnja 2023. Društvo OVB Holding AG, jedan od vodećih europskih koncerna na području financijskog posredovanja sa sjedištem u Kölnu, uspio je u usporedbi s istim kvartalom prethodne godine proširiti svoju bazu klijenata za 2,3 posto na 4,27 milijuna klijenata. U prva tri mjeseca 2023. godine prodajni tim OVB-a zabilježio je rast od 3,1 posto na ukupan broj od 5.785 financijska planera kojima je OVB primarni posao.

Prihodi posredovanja u prva su tri mjeseca bili u okviru planiranih 83,4 milijuna eura. Dok su prihodi u segmentu Srednje i istočne Europe porasli za 11,3 posto na 45,2 milijuna, segmenti Njemačke i Južne i zapadne Europe bilježili su pad prometa, između ostalog i zbog tržišno uvjetovanog značajnog smanjenja poslovanja na području financiranja.

Uz planirano povećanje broja financijskih planera te veći broj prodajnih evenata i organiziranih seminara, na razvoj operativnog rezultata (EBIT) odlučujuće je utjecao i značajni porast troškova koji je povezan s inflacijom. Sveukupno, EBIT je pao na 3,1 milijun eura u prva tri mjeseca 2023. kao što je bilo i očekivano zbog gore navedenih faktora.

Mario Freis, CEO OVB Holding AG, rekao je: „Očekivali smo da će prvo tromjesečje za nas biti izazovno u prodajnom i ekonomskom smislu. Kako su naši rezultati ipak u skladu s ciljem koji smo si zadali, a uvjereni smo da će tako biti i u nadolazećim tromjesečjima, držimo se dalje naših prognoza.“

Izgledi za cijelu godinu

Unatoč tržišnom okruženju koje karakteriziraju politički i gospodarski izazovi, OVB optimistično gleda na financijsku godinu 2023.

Kako bi se uzele u obzir trenutne neizvjesnosti u ukupnom gospodarskom razvoju, OVB za poslovnu godinu 2023. očekuje da će se u koncernu realizirati prihodi od posredovanja u rasponu od 325 do 350 milijuna eura i poslovni rezultat između 16 i 19 milijuna eura.

O koncernu OVB

Koncern OVB sa sjedištem u Kölnu jedan je od vodećih europskih financijskih koncerna na području financijskog planiranja. Od svog osnutka 1970. godine, poslovne aktivnosti OVB-a usmjerene su na dugoročno, sveobuhvatno i prije svega na klijente orijentirano financijsko planiranje osobnih financija za privatna kućanstva. OVB surađuje s više od 100 snažnih partnera te zadovoljava individualne potrebe svojih klijenata konkurentnim proizvodima na području osiguravanja egzistencije i zaštite imovine pa sve do osiguranja mirovinske skrbi te izgradnje i povećanja imovine.

Društvo OVB je trenutno aktivno u ukupno 16 zemalja. 5.785 financijskih planera, koji se ovim poslom bave kao svojom primarnom djelatnošću, brinu o 4,27 milijuna klijenata. U 2022. godini je društvo OVB Holding AG sa svojim kćerinskim društvima ostvarilo prihode od posredovanja u iznosu od 331,9 milijuna eura te EBIT od 22,0 milijuna eura. OVB Holding AG je od srpnja 2006. uvršten na frankfurtskoj burzi vrijednosnih papira (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentacija o ostvarenim poslovnim rezultatima za prva tri mjeseca poslovne godine 2023. i privremeno financijsko izvješće poduzeća OVB dostupni su na adresi www.ovb.eu pod rubrikom Investor Relations, gdje ih možete preuzeti i pogledati.
Ovo priopćenje za tisak možete pronaći i na internetu pod: https://www.ovb.hr/mediji.html

KljučnI pokazatelji koncerna OVB u prvom kvartalu 2023. godine

Operativni pokazatelji

 

Jedinica

1. 1. – 31. 3. 2022.

1. 1. – 31. 3. 2023.

Promjena

Klijenti

Broj

 4,18 milijuna

4,27 milijuna

+ 2,3 %

Financijski planeri

Broj

5.613

5.785

+ 3,1 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

84,2

83,4

-1,0 %

Financijski pokazatelji

 

Jedinica

1. 1. – 31. 3. 2022.

1. 1. – 31. 3. 2023.

Promjena

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT)

Milijuna eura

6,0

3,1

-48,5 %

Marža EBIT-a

%

7,2

3,7

-3,4 % bodova

Konsolidirana dobit prema dionicama
drugih dioničara

Milijuna eura

3,4

2,3

-31,9 %

Rezultat po dionici (nerazrijeđeno)

EUR

0,24

0,16

-31,9 %

KljučnI pokazatelji za regije u prvom kvartalu 2023. godine

Srednja i istočna Europa

 

Jedinica

1. 1. – 31. 3. 2022.

1. 1. – 31. 3. 2023.

Promjena

Klijenti

Broj

 2,85 milijuna

2,91 milijuna

+ 2,1 %

Financijski planeri

Broj

3.308

3.549

+ 7,3 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

40,7

45,2

+ 11,3 %

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT)

Milijuna eura

4,6

2,7

-41,6 %

Marža EBIT-a

%

11,4

6,0

-5,4 % bodova

Njemačka

 

Jedinica

1. 1. – 31. 3. 2022.

1. 1. – 31. 3. 2023.

Promjena

Klijenti

Broj

614.513

613.588

- 0,2 %

Financijski planeri

Broj

1.203

1.161

-3,5 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

15,9

13,8

-13,1 %

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT)

Milijuna eura

2,4

1,4

-43,3 %

Marža EBIT-a

%

15,2

9,9

-5,3 % bodova

Južna i zapadna Europa

 

Jedinica

1. 1. – 31. 3. 2022.

1. 1. – 31. 3. 2023.

Promjena

Klijenti

Broj

711.801

747.983

+ 5,1 %

Financijski planeri

Broj

1.102

1.075

-2,5 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

27,6

24,3

-12,0 %

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT)

Milijuna eura

2,8

1,2

-56,6 %

Marža EBIT-a

%

10,3

5,1

-5,2 % bodova

*Moguće su razlike u zaokruživanju u postocima i brojkama. Postoci su izračunati na bazi tisuća eura.