OVB kroči sa snažnim rezultatima u svoju 50. jubilarnu godinu

|

U Kölnu, 30. ožujka 2020. Ulaskom u svoju 50. jubilarnu godinu europski koncern za pružanje financijskih usluga OVB objavio je snažne brojke ostvarene u poslovnoj godini 2019.
S realiziranim skokom prometa za 11,4 posto na 257,8 milijuna eura se OVB tako pozicionirao na položaju sa značajno višim porastom prometa od predviđenog. Promet je umjereno do snažno povećan u sva tri segmenta koncerna.

Pritom je OVB ponovno značajno proširio i svoju bazu klijenata za 7,8 posto na 3,76 milijuna klijenta. U usporedbi s prethodnom godinom je za 354 osobe, odn. za 7,5 posto povećan i broj financijskih planera u grupaciji, tako da ih je sada ukupno 5.069.

Time je OVB realizirao operativni poslovni rezultat od 14,1 milijuna eura, što znači da je ostvario i ovdje porast za 7,0 posto pa je i na tom području rezultat bolji od predviđenog. Konsolidirani poslovni rezultat koncerna povećan je za čak 14,5 posto na 11,0 milijuna eura. Zarada po dionici je narasla na 77 euro centa, dok je ona prethodne godine iznosila 67 euro centa.

„2019. godina bila je izvrsna za OVB koji je ostvario dinamični porast na širokoj europskoj razini“, rekao je Mario Freis, CEO OVB Holdinga AG.  

Uprava i nadzorni odbor će na glavnoj skupštini 10. srpnja 2020. predložiti isplatu u odnosu na prethodnu godinu stabilne dividende od 0,75 eura po dionici.

* Prijedlog dioničarima za glavnu skupštinu 10. srpnja 2020.

Detaljni prikaz ključnih brojki

U najvećem segmentu Srednje i Istočne Europe su prihodi od posredovanja porasli za 5,7 posto na 122,9 milijuna eura. Segment Južne i Zapadne Europe povećao je svoj promet za 31,7 posto na 73,3 milijuna eura. U segmentu Njemačke su prihodi od posredovanja također porasli za 3,7 posto na 61,6 milijuna eura.

Doprinos EBIT-u koji je dao segment Srednje i Istočne Europe porastao je za 9,9 milijuna eura na 11,1 milijuna eura i time je premašio očekivanja. Ostvarena dobit prije oporezivanja u segmentu Južne i Zapadne Europe smanjena je s iznosa od 6,2 milijuna eura na 4,8 milijuna eura, dok je operativna dobit u segmentu Njemačke s vrijednosti od 7,9 milijuna eura također ispala bolja od očekivane.

A i u daljnjoj provedbi strategije „OVB Evolution 2022“ je koncern dobro napredovao. „Naše strateške mjere imaju sve pozitivniji učinak na promet i EBIT“, naglasio je CFO Oskar Heitz.

Izgledi za cijelu godinu

Na gospodarski razvoj Europe u tekućoj godini snažno će utjecati pandemija uzrokovana djelovanjem virusa korone. S obzirom na trenutačnu nesigurnost u pogledu širenja, trajanja i nepredvidivog utjecaja na tržište, pretpostavljamo da će prihodi od posredovanja i operativni prihodi pasti.

O koncernu OVB

Koncern OVB ima sjedište u Kölnu i jedna je od vodećih europskih davatelja financijskih usluga. Od osnivanja 1970. godine se OVB usredotočuje u prvoj liniji na dugoročno, sveobuhvatno i klijentima usmjereno financijsko planiranje osobnih financija privatnih kućanstava. OVB surađuje s preko 100 snažnih i učinkovitih partnera te preko konkurentnih proizvoda zadovoljava individualne potrebe svojih klijenata na području zaštite egzistencije i osiguranja imovinske vrijednosti, pa sve do osiguranja mirovinske skrbi, te izgradnje i povećanja imovine.

Trenutno je društvo OVB aktivno u ukupno 15 zemalja. 5.069 financijskih planera, koji se ovim poslom bave kao svojom primarnom djelatnošću, brinu o 3,76 milijuna klijenata.

U 2019. godini je koncern OVB Holding AG sa svojim kćerinskim društvima ostvarilo ukupne provizije od prodaje u iznosu od 257,8 milijuna eura te EBIT od 14,1 milijuna eura. OVB Holding AG je od srpnja 2006. uvršten na frankfurtskoj burzi vrijednosnih papira (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentacija o ostvarenim poslovnim rezultatima za poslovnu godinu 2019. i financijsko izvješće koncerna OVB dostupni su na adresi www.ovb.eu pod rubrikom Investor Relations, gdje ih možete preuzeti i pogledati. Ovo priopćenje za tisak možete pronaći i na internetu pod:
www.ovb.hr > Mediji > Priopćenje za tisak

Ključne brojke poslovanja koncerna OVB u 2019. godini

Operativni pokazatelji

 

Jedinica

1. 1. – 31. 12. 2018.

1. 1. – 31. 12. 2019.

Promjena

Klijenti (31. 12.)

Broj

3,48 milijuna

3,76 milijuna

+7,8 %

Financijski planeri (31. 12.)

Broj

4.715

5.069

+7,5 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

231,3

257,8

+11,4 %

Financijski pokazatelji

 

Jedinica

1. 1. – 31. 12. 2018.

1. 1. – 31. 12. 2019.

Promjena

Poslovni rezultat (EBIT)

Milijuna eura

13,2

14,1

+7,0 %

Marža EBIT-a

%

5,7

5,5

- 0,2 % bodova

Konsolidirana dobit prema dionicama
drugih dioničara

Milijuna eura

9,6

11,0

+14,5 %

Rezultat po dionici (nerazrijeđeno)

Eura

0,67

0,77

+14,5 %

Dividenda po dionici*

Eura

0,75

0,75

± 0,0 %

 

 

 

 

 

* prijedlog za 2019. godinu

Ključne brojke prema regijama 12M/2019.

Srednja i Istočna Europa

 

Jedinica

1. 1. – 31. 12. 2018.

1. 1. – 31. 12. 2019.

Promjena

Klijenti (31. 12.)

Broj

2,39 milijuna

2,52 milijuna

+ 5,8 %

Financijski planeri (31. 12.)

Broj

2.752

2919

+ 6,1 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

116,3

122,9

+ 5,7 %

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT)

Milijuna eura

9,9

11,1

+ 12,5 %

Marža EBIT-a

%

8,5

9,0

+ 0,5 % bodova

 

 

 

 

 

Njemačka

 

Jedinica

1. 1. – 31. 12. 2018.

1. 1. – 31. 12. 2019.

Promjena

Klijenti (31. 12.)

Broj

616.775

612.982

- 0,6 %

Financijski planeri (31. 12.)

Broj

1.333

1.295

- 2,9 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

59,4

61,6

+ 3,7 %

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT)

Milijuna eura

7,1

7,9

+ 11,1 %

Marža EBIT-a

%

11,9

12,8

+ 0,9 % bodova

 

 

 

 

 

Južna i Zapadna Europa

 

Jedinica

1. 1. – 31. 12. 2018.

1. 1. – 31. 12. 2019.

Promjena

Klijenti (31. 12.)

Broj

481.283

619.374

+ 28,7 %

Financijski planeri (31. 12.)

Broj

630

855

+ 35,7 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

55,6

73,3

+ 31,7 %

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT)

Milijuna eura

6,2

4,8

- 22,1 %

Marža EBIT-a

%

11,2

6,6

- 4,6 % bodova