OVB u 50. jubilarnoj godini: najviši ostvareni promet u povijesti poslovanja koncerna

|

U Kölnu, 23. ožujka 2021. OVB je u 2020. i svojoj jubilarnoj 50. godini poslovanja ostvario najbolji prodajni rezultat u povijesti rada koncerna: prihodi od posredovanja porasli su za čak 4,9 posto na 270,6 milijuna eura. Povećan je i broj klijenata o kojima društvo OVB brine na 15 europskih nacionalnih tržišta, i to za 5,5 posto na skoro 4 milijuna klijenata. Prodajni tim OVB-a proširen je na 5.248 financijskih planera koji se ovim poslom bave kao svojom primarnom djelatnošću. „Unatoč negativnim učincima pandemije COVID-19, uspješno smo nastavili put rasta. Štoviše, uspjeli smo povećati sve ključne pokazatelje, a ponegdje čak i značajno“, rekao je Mario Freis, predsjednik Uprave koncerna.

Dosljedna primjena strategije „OVB Evolution 2022“, ubrzana digitalizacija i snažna predanost financijskih planera u posebno izazovnoj 2020. godini čine osnovu za poslovni uspjeh u protekloj financijskoj godini.

Zbog vrlo dobrog poslovnog razvoja u obljetničkoj 2020. godini i daljnjih pozitivnih izgleda za cijelu 2021. godinu, Uprava i Nadzorni odbor odlučili su na zasjedanju Glavne skupštine od 17. ožujka 2021.  za financijsku 2020. godinu – uz stabilnu dividendu od 0,75 eura po dionici – predložiti raspodjelu jednokratnog godišnjeg bonusa od 0,25 eura.

*Prijedlog dioničarima za Glavnu skupštinu koja će se održati 9. lipnja 2021.

Detaljan prikaz ključnih brojki poslovanja

U najsnažnijem segmentu Srednje i istočne Europe prihodi od posredovanja su porasli za 6,0 posto, dakle sa 122,9 milijuna na 130,4 milijuna eura. Posebno pozitivan trend razvoja poslovanja zabilježen je u Rumunjskoj, Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj. U segmentu Njemačke prihodi od posredovanja iznosili su 61,3 milijuna eura i time gotovo dosegli prošlogodišnju vrijednost od 61,6 milijuna eura. Prihodi od posredovanja u segmentu Južne i zapadne Europe također su značajno povećani za 7,6 posto, pa su tako ove godine iznosili 78,9 milijuna eura nakon 73,3 milijuna eura ostvarenih u protekloj godini. Posebno snažan rast prometa ostvaren je u Švicarskoj, Španjolskoj, Austriji i Belgiji.

EBIT u segmentu Srednje i istočne Europe dinamično je narastao s vrijednosti od 11,1 milijuna eura za 28,0 posto, na 14,2 milijuna eura. Značajno povećanje poslovnog rezultata zabilježeno je posebno na nacionalnim tržištima Češke, Rumunjske, Poljske i Slovačke. EBIT segmenta Južne i zapadne Europe smanjen je pak za 13,5 posto, odnosno s 4,8 milijuna eura na 4,2 milijuna eura, i to između ostalog zbog povećanih izdataka za digitalizaciju, dok je operativni rezultat u segmentu Njemačke s vrijednosti od 7,9 milijuna eura povećan za 2,6 posto na 8,1 milijun eura. Operativni rezultat (EBIT) koncerna OVB tako je iznosio 14,9 milijuna eura, što je za 5,7 posto više od vrijednosti od 14,1 milijuna eura koja je ostvarena u prethodnoj godini. CFO Frank Burow ističe: „U godini obljetnice OVB je povećao prodaju, zaradu i operativni novčani tok. To je čvrst poslovni temelj za postizanje ciljeva postavljenih u našoj strategiji.“

Izgledi za 2021. godinu

OVB i u 2021. godini očekuje nastavak razvoja te namjerava dodatno proširiti broj financijskih planera i klijenata. Za 2021. godinu OVB tako planira ostvariti blagi porast prihoda od posredovanja u odnosu na 2020. godinu. Operativni rezultat trebao bi biti stabilan na razini financijske 2020. godine. Međutim, i dalje postoje neizvjesnosti zbog ustrajnih i nepredvidivih posljedica kontinuiranog širenja pandemije COVID-19.

O koncernu OVB

Koncern OVB ima sjedište u Kölnu i jedan je od vodećih europskih davatelja financijskih usluga. Od osnivanja 1970. godine se OVB usredotočuje na dugoročno, sveobuhvatno i prije svega klijentima usmjereno planiranje osobnih financija privatnih kućanstava u različitim područjima poslovanja. OVB surađuje s preko 100 snažnih i učinkovitih partnera te preko konkurentnih proizvoda zadovoljava individualne potrebe svojih klijenata na području zaštite egzistencije i osiguranja imovinske vrijednosti, pa sve do osiguranja mirovinske skrbi, te izgradnje i povećanja imovine.

Trenutno je koncern OVB aktivan u 15 europskih zemalja. 5.248 financijskih planera, koji se ovim poslom bave kao svojom primarnom djelatnošću, brinu o 3,96 milijuna klijenata.

U 2020. godini koncern OVB Holding AG je sa svojim kćerinskim društvima ostvario provizije od posredovanja u iznosu od 270,6 milijuna eura te EBIT od 14,9 milijuna eura. OVB Holding AG je od srpnja 2006. uvršten na frankfurtskoj burzi vrijednosnih papira (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentacija o ostvarenim poslovnim rezultatima za poslovnu godinu 2020. i financijsko izvješće koncerna OVB dostupni su na adresi www.ovb.eu pod rubrikom Investor Relations, gdje ih možete preuzeti i pogledati.
Ovo priopćenje za tisak možete pronaći i na internetu pod:
www.ovb.hr ➔ Mediji ➔ Priopćenje za tisak

Ključne brojke poslovanja koncerna OVB u 2020. godini

Operativni pokazatelji

 

Jedinica

1. 1. – 31. 12. 2019.

1. 1. – 31. 12. 2020.

Promjena

Klijenti (31. 12.)

Broj

3,76 milijuna

3,96 milijuna

+ 5,5 %

Financijski planeri (31. 12.)

Broj

5.069

5.248

+ 3,5 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

257,8

270,6

+ 4,9 %

Financijski pokazatelji

 

Jedinica

1. 1. – 31. 12. 2019.

1. 1. – 31. 12. 2020.

Promjena

Poslovni rezultat (EBIT)

Milijuna eura

14,1

14,9

+ 5,7 %

Marža EBIT-a

%

5,5

5,5

± 0,0 % bodova

Konsolidirana dobit prema udjelima drugih članova društva

Milijuna eura

11,0

10,5

- 4,8 %

Rezultat po dionici (nerazrijeđeno)

Eura

0,77

0,74

- 4,8 %

Dividenda po dionici*

Eura

0,75

0,75 + 0,25

+ 33,3 %

* 2020. prijedlog

Ključne brojke prema regijama za 2020. godinu

Srednja i istočna Europa

 

Jedinica

1. 1. – 31. 12. 2019.

1.1. – 31. 12. 2020.

Promjena

Klijenti (31. 12.)

Broj

2,52 milijuna

2,70 milijuna

+ +7,0 %

Financijski planeri (31. 12.)

Broj

2.919

3.071

+ 5,2 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

122,9

130,4

+ 6,0 %

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT)

Milijuna eura

11,1

14,2

+ 28,0 %

Marža EBIT-a

%

9,0

10,9

+ 1,9 % bodova

Njemačka

 

Jedinica

1. 1. – 31. 12. 2019.

1. 1. – 31. 12. 2020.

Promjena

Klijenti (31. 12.)

Broj

612.982

609.432

- 0,6 %

Financijski planeri (31. 12.)

Broj

1.295

1.242

- 4,1 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

61,6

61,3

- 0,4 %

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT)

Milijuna eura

7,9

8,1

+ 2,6 %

Marža EBIT-a

%

12,8

13,2

+ 0,4 % bodova

Južna i zapadna Europa

 

Jedinica

1. 1. – 31. 12. 2019.

1. 1. – 31. 12. 2020.

Promjena

Klijenti (31. 12.)

Broj

619.374

652.934

+ 5,4 %

Financijski planeri (31. 12.)

Broj

855

935

+ 9,4 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

73,3

78,9

+ 7,6 %

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT)

Milijuna eura

4,8

4,2

- 13,5 %

Marža EBIT-a

%

6,6

5,3

- 1,3 % bodova