OVB u prvoj polovici 2020. bilježi porast prometa i povećanje prihoda

|

U Kölnu, 12. kolovoza 2020. – Europski koncern za pružanje financijskih usluga, OVB, nakon dinamičnog razvoja poslovanja u prvom tromjesečju uspio je u drugom kvartalu 2020. godine ostvariti dobru razinu prodaje, usporedivu s onom ostvarenom u istom kvartalu protekle godine, i to unatoč učincima pandemije bolesti COVID-19.
Prihodi od posredovanja povećani su u prvih šest mjeseci 2020. u odnosu na prethodnu godinu za 2,9 posto na 130,7 milijuna eura. Sva tri regionalna segmenta grupe pridonijela su rastu prodaje.
Najjači segment, Srednja i Istočna Europa, zabilježio je porast od čak 5,4 posto.

Broj financijskih planera, koji se ovim poslom bave kao svojom primarnom djelatnošću, porastao u je odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,4 posto, odnosno na broj od 5.072 posrednika. OVB je uz to uspio povećati i svoj portfelj klijenata u 15 europskih zemalja za 6,3 posto u odnosu na isto razdoblje izvještavanja prošle godine pa tako trenutno bilježi 3,9 milijuna klijenata. Neprekidno širenje portfelja klijenata pokazuje da su usluge koje pruža OVB i dalje od velike važnosti za stanovništvo.

Mario Freis, CEO OVB Holding AG, rekao je: „Smatramo velikim uspjehom što su se naši financijski planeri vrlo brzo prilagodili promijenjenim okvirnim uvjetima i velikom aktivnošću ispunili odgovornost koju kao tvrtka imamo prema svojim klijentima.“

Thomas Hücker, COO OVB Holding AG, dodaje: „Iskoristili smo izmijenjene okvirne uvjete da snažno ubrzamo digitalnu transformaciju. Naši financijski planeri u cijeloj Europi vrlo intenzivno koriste online alate za pružanje usluga osobnog financijskog planiranja.“

U prvoj polovici 2020. godine je OVB grupa ostvarila operativni rezultat (EBIT) od 7,5 milijuna eura, što je 30,6 posto ili 1,8 milijuna eura više u odnosu na prošlu godinu, kada je ostvaren operativni rezultat u vrijednosti od 5,7 milijuna eura. Pritom je EBIT segmenta Srednje i Istočne Europe dinamično porastao za 41,7 posto, s 4,2 milijuna eura na 6,0 milijuna eura. U segmentu Njemačke je operativni rezultat također značajno povećan sa 4,1 milijuna eura za 18,2 posto na 4,9 milijuna eura.

„Uz smanjenje troškova koji se mogu prilagoditi u kratkom roku, pozitivni trend prodaje doveo je do snažnog povećanja operativnog rezultata“, naglasio je CFO OVB, Oskar Heitz.

Zbog trenutačnog razvoja i neprestane neizvjesnosti, uprava unatoč dobrim polugodišnjim rezultatima i dalje ostaje oprezna u svojim izgledima za daljnji razvoj poslovanja. Uprava stoga pretpostavlja da će se na razini cijele godine pokazati blagi pad prihoda od posredovanja i operativni rezultat u rasponu između 12,5 i 13,0 milijuna eura.

O koncernu OVB

Koncern OVB ima sjedište u Kölnu i jedan je od vodećih europskih davatelja financijskih usluga. Od osnivanja 1970. godine se OVB usredotočuje u prvoj liniji dugoročno, sveobuhvatno i klijentima usmjereno planiranje osobnih financija privatnih kućanstava. OVB surađuje s preko 100 snažnih i učinkovitih partnera te preko konkurentnih proizvoda zadovoljava individualne potrebe svojih klijenata na području zaštite egzistencije i osiguranja mirovinske vrijednosti, pa sve do osiguranja mirovinske skrbi te izgradnje i povećanja imovine. Trenutno je poduzeće OVB aktivno u ukupno 15 zemalja. 5.072 financijskih planera, koji se ovim poslom bave kao svojom primarnom djelatnošću, brinu o 3,9 milijuna klijenata. U 2019. godini je koncern OVB Holding AG sa svojim kćerinskim društvima ostvarilo provizije od posredovanja u iznosu od 257,8 milijuna eura te EBIT od 14,1 milijuna eura.

OVB Holding AG je od srpnja 2006. uvršten na frankfurtskoj burzi vrijednosnih papira (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentacija o ostvarenim poslovnim rezultatima za prvu polovicu poslovne godine 2020. i privremeno financijsko izvješće koncerna OVB dostupni su na adresi www.ovb.eu pod rubrikom Investor Relations, gdje ih možete preuzeti i pogledati.

Ovo priopćenje za tisak možete pronaći i na internetu pod:
www.ovb.hr → Mediji → Priopćenje za tisak

Ključne brojke poslovanja koncerna OVB u prvoj polovici 2020. godine

Operativni pokazatelj

 

Jedinica

1. 1. – 30. 6. 2019.

1. 1. – 30. 06. 2020.

Promjena

Klijenti (31. 3.)

Broj

3,67 milijuna

3,90 milijuna

+6,3 %

Financijski planeri (31. 3.)

Broj

4.954

5.072

+2,4 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

127,1

130,7

+2,9 %

Financijski pokazatelji

 

Jedinica

1. 1. – 30. 6. 2019.

1. 1. – 30. 6. 2020.

Promjena

Poslovni rezultat (EBIT)

Milijuna eura

5,7

7,5

+30,6 %

Marža EBIT-a

%

4,5

5,7

+1,2 % bodova

Konsolidirana dobit
(prema dionicama drugih dioničara)

Milijuna eura

4,7

5,5

+17,9 %

Rezultat po dionici (nerazrijeđeno)

Eura

0,33

0,39

+17,9 %

Ključne brojke poslovanja prema regijana u prvoj polovici 2020. godine

Srednja i Istočna Europa

 

Jedinica

1. 1. – 30. 6. 2019.

1. 1. – 30. 6. 2020.

Promjena

Klijenti (30. 6.)

Broj

2,45 milijuna

2,66 milijuna

+ 8,4 %

Financijski planeri (30. 6.)

Broj

2.824

2.964

+ 5,0 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

59,0

52,2

+ 5,4 %

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT)

Milijuna eura

4,2

6,0

+ 41,7 %

Marža EBIT-a

%

7,1

9,6

+ 2,5 % bodova

Njemačka

 

Jedinica

1. 1. – 30. 6. 2019.

1. 1. – 30. 6. 2020.

Promjena

Klijenti (30. 6.)

Broj

614.423

611.524

- 0,5 %

Financijski planeri (30. 6.)

Broj

1.293

1.224

- 5,3 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

30,1

30,4

+ 0,9 %

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT)

Milijuna eura

4,1

4,9

+ 18,2 %

Marža EBIT-a

%

13,7

16,1

+2,4 % bodova

Južna i Zapadna Europa

 

Jedinica

1. 1. – 30. 6. 2019.

1. 1. – 30. 6. 2020.

Promjena

Klijenti (30. 6.)

Broj

606.370

633.691

+ 4,5 %

Financijski planeri (30. 6.)

Broj

837

884

+ 5,6 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

38,0

38,2

+ 0,4 %

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT)

Milijuna eura

2,4

1,7

- 30,3 %

Marža EBIT-a

%

6,4

4,4

- 2,0 % bodova