Vrlo uspješna prva polovica 2021. za OVB

|

U Kölnu, 11. kolovoza 2021., Europski koncern za pružanje financijskih usluga, OVB, nastavio je i u prvoj polovici 2021. godine putem uspješnog korporativnog razvoja te je ostvario brzi porast.

Prihodi od posredovanja povećani su u ovom izvještajnom razdoblju s vrijednosti od 130,7 milijuna eura za 21,8 posto na 159,2 milijuna eura. Sva tri regionalna segmenta doprinijela su ovom snažnom pozitivnom razvoju.

Za 3,7 posto ili 4,05 milijuna osoba je povećan broj klijenata u 15 zemalja u kojima društvo djeluje. Na dan 30. lipnja 2021. za OVB je radilo 5.465 financijskih planera koji se ovim poslom bave kao svojom primarnom djelatnošću, što je povećanje od 393 osobe ili 7,7 posto.

„Zaključili smo da se povećava potreba za visokokvalitetnim sveobuhvatnim financijskim paniranjem. A sve bolja i opsežnija digitalizacija naših poslovnih procesa također je dodatno povećala učinkovitost naših prodajnih aktivnosti“, rekao je Mario Freis, predsjednik Uprave društva OVB Holding AG.

Prodaja i rezultati poslovanja po segmentima

U najjačem segmentu Srednje i istočne Europe prošireno je područje tržišta na kojem djelujemo, a prihodi od posredovanja snažno su porasli za 22,4 posto na 76,1 milijuna eura. U Segmentu Njemačke su prihodi od posredovanja također značajno povećani za 4,4 posto na 31,7 milijuna eura (prethodna godina: 30,4 milijuna eura). Najveća dinamika rasta ostvarena je u segmentu Južne i zapadne Europe s povećanjem od 34,6 posto na 51,4 milijuna eura.

Poslovni rezultat (EBIT) popeo se za 66,1 posto na 12,4 milijuna eura (prethodna godina: 7,5 milijuna eura). EBIT u segmentu Srednje i istočne Europe narastao je s vrijednosti od 6,0 milijuna eura za 38,8 posto, na 8,3 milijuna eura. U segmentu Njemačke je operativni rezultat također povećan sa 4,9 milijuna eura za 2,6 posto na 5,0 milijuna eura. EBIT u segmentu Južne i zapadne Europe narastao je s vrijednosti od 1,7 milijuna eura za 3 posto, na 4,7 milijuna eura (+ 181,3 posto).

„Jako nas veseli što je gotovo svako naše regionalno društvo uspjelo značajno povećati svoje rezultate poslovanja. Marža EBIT-a koncerna OVB porasla je s 5,7 posto u istom razdoblju prethodne godine na 7,8 posto u izvještajnom razdoblju“, naglašava CFO Frank Burow.

Cjelogodišnja prognoza za 2021.

Na poslovanje u drugoj polovici godine značajno će uvjetovati pitanje kako će se nastaviti razvijati tekuća pandemija COVID-19. Međutim, s obzirom na dinamični razvoj poslovanja u prvoj polovici 2021., Uprava očekuje da će na godišnjoj razini prihodi od posredovanja biti u rasponu od 300 do 310 milijuna eura, a poslovni rezultat (EBIT) će iznositi između 19 i 22 milijuna eura.

O koncernu OVB

Koncern OVB ima sjedište u Kölnu i jedna je od vodećih europskih davatelja financijskih usluga. Od osnivanja 1970. godine se OVB usredotočuje u prvoj liniji na dugoročno, sveobuhvatno i prije svega klijentima usmjereno planiranje osobnih financija privatnih kućanstava u različitim područjima poslovanja. OVB surađuje s preko 100 snažnih i učinkovitih partnera te preko konkurentnih proizvoda zadovoljava individualne potrebe svojih klijenata na području zaštite egzistencije i osiguranja imovinske vrijednosti, pa sve do osiguranja mirovinske skrbi te izgradnje i povećanja imovine. Trenutno je koncern OVB aktivan u ukupno 15 zemalja.
5.465 financijskih planera, koji se ovim poslom bave kao svojom primarnom djelatnošću, brinu o 4,05 milijuna klijenata. U 2020. godini je koncern OVB Holding AG sa svojim kćerinskim društvima ostvario provizije od posredovanja u iznosu od 270,6 milijuna eura te EBIT od 14,9 milijuna eura.

OVB Holding AG je od srpnja 2006. uvršten na frankfurtskoj burzi vrijednosnih papira (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentacija o ostvarenim poslovnim rezultatima za prvu polovicu poslovne godine 2021. i privremeno financijsko izvješće poduzeća OVB dostupni su na adresi www.ovb.eu pod rubrikom Investor Relations, gdje ih možete preuzeti i pogledati.

Ovo priopćenje za tisak možete pronaći i na internetu pod:
www.ovb.hr à Mediji à Priopćenje za tisak

Ključne brojke poslovanja koncerna OVB u prvoj polovici 2021. godine

Operativni pokazatelji

 

Jedinica

1. 1. – 30. 6. 2020.

1. 1. – 30. 6. 2021.

Promjena

Klijenti (30. 6.)

Broj

3,90 milijuna

4,05 milijuna

+3,7 %

Financijski planeri (30. 6.)

Broj

5.072

5.465

+7,7 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

130,7

159,2

+21,8 %

Financijski pokazatelji

 

Jedinica

1. 1. – 30. 6. 2020.

1. 1. – 30. 6. 2021.

Promjena

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT)

Milijuna eura

7,5

12,4

+66,1 %

Marža EBIT-a

%

5,7

7,8

+2,1 % bodova

Konsolidirana dobit prema udjelima drugih članova društva

Milijuna eura

5,5

9,6

+74,1 %

Rezultat po dionici (nerazrijeđeno)

Eura

0,39

0,67

+74,1 %

Ključne brojke poslovanja prema regijama u prvoj polovici 2021. godine

Srednja i istočna Europa

 

Jedinica

1. 1. – 30. 6. 2020.

1. 1. – 30. 6. 2021.

Promjena

Klijenti (30. 6.)

Broj

2,66 milijuna

2,76 milijuna

+3,8 %

Financijski planeri (30. 6.)

Broj

2.964

3.188

+7,6 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

62,2

76,1

+22,4 %

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT)

Milijuna eura

6,0

8,3

+38,8 %

Marža EBIT-a

%

9,6

10,9

+1,3 % bodova

Njemačka

 

Jedinica

1. 1. – 30. 6. 2020.

1. 1. – 30. 6. 2021.

Promjena

Klijenti (30. 6.)

Broj

611.524

608.544

-0,5 %

Financijski planeri (30. 6.)

Broj

1.224

1.216

-0,7 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

30,4

31,7

+4,4 %

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT)

Milijuna eura

4,9

5,0

+2,6 %

Marža EBIT-a

%

16,1

15,8

-0,3 % bodova

Južna i zapadna Europa

 

Jedinica

1. 1. – 30. 6. 2020.

1. 1. – 30. 6. 2021.

Promjena

Klijenti (30. 6.)

Broj

633.691

680.572

+7,4 %

Financijski planeri (30. 6.)

Broj

884

1.061

+20,0 %

Prihodi od posredovanja

Milijuna eura

38,2

51,4

+34,6 %

Rezultat prije kamata i poreza (EBIT)

Milijuna eura

1,7

4,7

+181,3 %

Marža EBIT-a

%

4,4

9,2

+4,8 % bodova